Contacteer ons

Bent u muzikant en hebt u interesse om mee te spelen of  wenst u Entente Cordiale uit te nodigen voor een concert, gelieve onderstaand formulier in te vullen.

Wij contacteren u zo snel als mogelijk.


Entente Cordiale repeteert elke zondag (m.u.v. zomervakantie en feestdagen) van 19.45u t.e.m. 22.00u in zaal Studio Gezelle van de muziekacademie van Mortsel, Eggestraat 11.

 
 
 
 

Privacyverklaring


Entente Cordiale (feitelijke vereniging) hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens, tracht steeds de privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Entente Cordiale respecteert de toepasselijke regelgeving. Persoonsgegevens (beperkt tot naam, voornaam, geboortedatum, adres, telefoon en e-mail) worden enkel met toestemming (die steeds kan worden ingetrokken) en de nodige beveiliging verwerkt en bewaard uitsluitend in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, nl. het organiseren van repetities en concerten. Zij worden niet doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht is en/of nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Voor een klacht of recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegeven kan u Entente Cordiale contacteren via het formulier beschikbaar op deze website.